Menüü
 
 
Teavitused

„Visioonikonverents – Omavalitsus 2035“ eesmärgiks on arutleda omavalitsuspoliitika ja omavalitsuskorralduse tulevikuvaadet. Omavalitsuskorralduses on väljakutseteks kohanemine ühiskonna muutuste trendidega nagu näiteks elanike vananemine, linnastumine, teenuste kvaliteedi kasvatamine, personaalsete teenuste tagamine, digitaalsuse suurenemine ning elanike mobiilsusega muutuvad osaluse ja kaasamise võimalused. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis on võetud eesmärgiks töötada välja tuleviku kohaliku omavalitsuse mudelid koos alternatiividega arvestades erinevate KOV üksuste eripäradega, sh keskuste ja hajaasustusega ning kasvava ja kahaneva elanikkonnaga omavalitsuste erisustega. Selle väljatöötamise ühe etapina tutvustatakse konverentsil teiste riikide kogemusi omavalitsuspoliitika tulevikutrendide analüüsil, samuti digitaalsuse kasvuga kaasnevaid võimalusi, elanike osaluse ja kaasatuse häid näiteid ning arutletakse, milline võiks olla omavalitsuskorralduse tulevikuvaade Eestis.  

Omavalitsuspoliitika tuleviku konverents on järg 2019. aastal toimunud konverentsile „TUGEV OMAVALITSUS=TUGEV RIIK?“ ja 2021.a konverentsile “Üksi saab kiiremini, ühiselt kaugemale!”

Külastusi
7 015

Konverentsi elluviimist kaasrahastab Euroopa Liit „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027“ poliitikaeesmärgi „Inimestele lähedasem Eesti“ meetme tegevuse “Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine”.

Partnerid

Konverentsi korraldavad Riigi Tugiteenuste Keskus, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja Corpore Konverentsid

Radisson Collection Hotel - Rävala pst 3, Tallinn

.